W dniu 3 października 2022 roku, wolontariusze z klasy III  technikum budowlanego pod nadzorem instruktora warsztatów pana Roberta Szafrana, wykonywali prace remontowe w Dziennym Domu Pomocy Społecznej w Nowym Narcie w gminie Jeżowe. Prace polegały na robotach malarskich oraz konserwacyjnych ścian wnętrz pomieszczeń siłowni oraz pomieszczenia biurowego domu opieki. Wykonano naprawy ubytków oraz powłoki malarskie ścian.Pomimo zmagań przyszłorocznych maturzystów z próbnymi egzaminami maturalnymi oraz deszczowej aury - klasa 4 liceum wzięła udział w Salonie Maturzystów Perspektywy 2022. Salon po dwóch latach przerwy spowodowanej pandemią, powrócił w tradycyjnej stacjonarnej formule. W trakcie Rzeszowskiego Salonu Maturzystów, którego kolejna 16 edycja gościła w budynkach Politechniki Rzeszowskiej, nasi przyszli abiturienci mogli przede wszystkim poznać wymogi i zmiany jakie będą obowiązywać na maturze od roku 2023. Oprócz spotkań z ekspertami OKE w Krakowie, którzy w trakcie wykładów tłumaczyli jak skutecznie rozwiązywać zadania maturalne, młodzież miała okazję zapoznać się z ofertami edukacyjnymi uczelni akademickich na rok szkolny 2023/2024. Salon w Rzeszowie był ostatnim z 14 organizowanych we wrześniu w całej Polsce spotkań.

Jedni uczą się ich, żeby móc zwiedzać i podróżować. Dla drugich motywacją jest możliwość znalezienia lepszej pracy, jeszcze inni chcą porozumiewać się z rodziną i kolegami z zagranicy. Nauka języków, bo o niej mowa, jest czasochłonna, wymaga ogromnego wysiłku i bardzo intensywnej praktyki. Ale każdy, kto „posmakował” obcego języka, wie, że warto. Nauka języków to świetna zabawa i ogromna satysfakcja.

Od 2001 roku 26 września obchodzimy Europejski Dzień Języków, jak każdego roku również i w tym, w naszej szkole tego dnia nie zabrakło: konkursów i łamańców językowych, czy quizów dotyczących wiedzy o krajach Europy.

30 września, W ramach projektu „Tu mieszkam, Tu zmieniam”, w Zespole Szkół im ks. Stanisława Staszica uczniowie z klasy 1 liceum ogólnokształcącego, 1 technikum budowlanego oraz 1 technikum fryzjerskiego brali udział w Konferencji z prawnikiem, prowadzonej przez Radcę Prawnego, panią Klaudię Chaber – Gleń.

Tematyka konferencji dotyczyła możliwości udziału w życiu publicznym za pośrednictwem indywidualnej aktywności społecznej a także w formie działania w różnych stowarzyszeniach pożytku publicznego oraz organizacji charytatywnych. Uczniowie dowiedzieli się na jakiej zasadzie działają organizacje pozarządowe z prawnego punktu widzenia, kto może działać w ramach tych organizacji, jakie korzyści społeczne wynikają z funkcjonowania tych organizacji oraz angażowania się w ich pracę.