Wszyscy uczniowie którzy złożyli wymagane dokumenty zostali przyjęci do szkoły.

 

Prosimy o potwierdzenie w terminie do 18.07.2024 r. woli przyjęcia
w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły
i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej.

Dzięki funduszom pozyskanym przez Powiat Niżański w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027, Priorytet FEPK.05 Przyjazna przestrzeń społeczna, Działanie FEPK.05.01 Edukacja, w Zespole Szkół w Jeżowem im. ks. Stanisława Staszica zrealizujemy aż cztery innowacyjne projekty edukacyjne:

  • Wykwalifikowani zawodowcy w Powiecie Niżańskim,
  • Wzmocnienie potencjału szkół zawodowych,
  • Wzmocnienie potencjału kształcenia ogólnego,
  • Nowatorskie kształcenie ogólne.

Celem projektów jest zapewnienie nowoczesnej i dobrze wyposażonej bazy dydaktycznej, podwyższenie jakości kształcenia ogólnego i zawodowego, dostosowanie profilu kształcenia do wymogów rynku pracy oraz wzbogacenie oferty edukacyjnej.

Szkoła zyska nowe możliwości w zakresie kształcenia ogólnego i zawodowego. Przewidujemy mnóstwo nowych zadań i projektów, które całkowicie zmienią oblicze szkoły i podejście do nauki.

Zaplanowane działania w części infrastrukturalnej projektów obejmują tworzenie nowych oraz remont i doposażenie istniejących pracowni. Powstaną nowe pracownie: językowa, fotograficzna, multimedialna, wirtualnej rzeczywistości oraz matematyczno-fizyczna. Dodatkowo powstanie gabinet wsparcia psychologiczno-pedagogicznego. Wyremontowana i doposażona zostanie także sala gimnastyczna i siłownia szkolna. Zakres prac remontowych obejmuje: malowanie ścian, wymianę podłóg i okładzin, montaż rolet oraz wymianę stolarki drzwiowej.

W tzw. „części miękkiej” realizowanych projektów uczniowie będą mogli skorzystać z płatnych staży zawodowych, licznych wyjazdów szkoleniowych oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych. Będą mieli możliwość poszerzenia swoich kompetencji zawodowych na planowanych kursach, takich jak: nowoczesne technologie budowlane, kurs prawa jazdy, szkolenia tynkarskie, glazurnicze, obsługa maszyn drogowych (walec, rozściełacz, frezarka), kurs spawacza, kurs wizażu, kurs barberski i strzyżenia męskiego.

Udział uczniów w poszczególnych działaniach projektowych jest bezpłatny. Dla naszych uczniów to niesamowita szansa, aby zdobyć nowoczesne umiejętności i przygotować się na przyszłość w dynamicznie zmieniającym się świecie.

Z radością informujemy, że uczniowie Zespołu Szkół w Jeżowem osiągnęli znakomite wyniki na egzaminie maturalnym! Liceum Ogólnokształcące może pochwalić się 100-procentową zdawalnością, a Technikum 90-procentową zdawalnością. To najlepsze wyniki w Powiecie Niżańskim a podobnymi wynikami mogą się pochwalić tylko najlepsze szkoły w regionie.

Gratulujemy naszym uczniom, którzy wytrwale dążyli do tego sukcesu. Życzymy Wam powodzenia podczas rekrutacji na wyższe uczelnie!

Zespół Szkół w Jeżowem to miejsce, gdzie nowoczesność spotyka się z tradycją. Oferujemy szeroki wachlarz kierunków kształcenia, które przygotują Cię do wyzwań współczesnego rynku pracy. Nasza kadra pedagogiczna składa się z doświadczonych nauczycieli, którzy pomogą Ci rozwijać pasje i talenty. Wybierz Zespół Szkół w Jeżowem i odkryj swoją najlepszą ścieżkę edukacyjną!