Biblioteka szkolna Zespołu Szkół w Jeżowem to nie tylko encyklopedie, słowniki, lektury szkolne , ale też książki dla młodzieży i nauczycieli, poradniki, nowości wydawnicze. Mamy takich czytelników w szkole, którzy systematycznie i chętnie po te książki sięgają. Zachęcamy wszystkich do wypożyczania i czytania książek, a najaktywniejszy czytelnik ZS w Jeżowem na koniec roku szkolnego zostanie nagrodzony.

Zespół Szkół w Jeżowem od listopada do grudnia 2022 roku uczestniczy w  projekcie „Razem Bezpieczniej - na terenie powiatu niżańskiego – etap IV” dofinansowany w 2022 roku z „Rządowego Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2022 - 2024”

W ramach projektu w Zespole Szkół w Jeżowem zostały zaplanowane następujące działania

1. Szkolenie z pierwszej pomocy dla nauczycieli i pracowników (25 osób)

20221214 150430

20221214 151535

20221214 151757  

20221214 153128

2. Szkolenie 4 godz.  dla 30 uczniów  z zakresubezpieczeństwa danych (bezpieczeństwo teleinformatyczne, ochrona danych osobowych, ochrona praw autorskich)

20221216 085708

20221216 100831

20221216 100838

20221216 101027

3. Zakup i montaż defibrylatora 

20221219 081650

IMG 20221221 102815

IMG 20221221 103252

W dniu 21.12.2022 w Zespole Szkół w Jeżowem w obecności Starosty Niżańskiego Roberta Bednarza został oddany do użytku defibrylator AED. Został on zakupiony w ramach projektu "Razem bezpieczniej na terenie powiatu niżańskiego - etap IV"

Jest to kolejne tego typu urządzenie ratujące życie na terenie powiatu Niżańskiego i pierwsze w gminie Jeżowe.

 

loga

 

Zasady uczestnictwa.

1. Projekt skierowany jest do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych polskich i polonijnych.

2. Cele :

· upamiętnienie roku Wisławy Szymborskiej poprzez prezentowanie twórczości poetki;

· budzenie zainteresowania poezją przełomu wieków i dziedzictwem kulturowym naszego kraju;

· kształtowanie świadomości kulturowej;

· rozwijanie i wzmacnianie poczucia tożsamości narodowej;

· kształtowanie i utrwalanie ogólnoludzkich zasad moralnych i humanistycznych;

· dostarczanie pozytywnych wzorców osobowych;

· dostrzeganie przez uczniów własnych zainteresowań, ich werbalizowanie i rozwijanie;

· rozwijanie kompetencji społecznych poprzez budowanie właściwych relacji interpersonalnych;

· rozwijanie umiejętności samodzielnego prezentowania wyników swojej pracy;

· kształcenie umiejętności systematycznego uczenia się;

· rozwijanie krytycznego myślenia i umiejętności formułowania opinii;

· promowanie inspirujących rozwiązań metodycznych;

3. Forma pracy: recytacje, montaże słowno-muzyczne, nagrania, podcasty, prezentacje, ilustracje, wykonania muzyczne i inne, mające znamiona działań o charakterze kulturalnym.

4. Czas trwania projektu: styczeń 2023 – czerwiec 2023 (w wyjątkowych sytuacjach projekt może być realizowany od września do grudnia 2023, nie dłużej jednak niż trwa rok Wisławy Szymborskiej).

5. Zasady szczegółowe:

· Szkoła, przystępująca do projektu, zobowiązuje się do zrealizowania w podanym terminie przynajmniej jednego działania o charakterze kulturalnym, poświęconego życiu i/lub twórczości Wisławy Szymborskiej.

· Formy i metody realizacji projektu są uzależnione od decyzji szkolnego koordynatora lub koordynatorów projektu w porozumieniu z uczniami.

· Rezultaty pracy publikowane będą w grupie na FB pod nazwą Projekt MISTRZYNI SZYMBORSKA lub na stronach zaangażowanych szkół, a następnie udostępniane w grupie.

· Istotne jest, by w realizację zaplanowanych działań zaangażować uczniów i pozwolić im na współdecydowanie o kształcie wydarzenia.

· Projekt może być realizowany online, hybrydowo lub stacjonarnie.

· Rodzice wyrażają pisemną zgodę na udział ich dziecka w projekcie oraz publiczne udostępnianie wizerunku ucznia.

· Grupa utworzona na FB służy do wymiany doświadczeń oraz dzielenia się zorganizowanymi działaniami. Zabronione jest w niej stosowanie jakiejkolwiek formy obrażania innych. Niedopuszczalna jest przemoc słowna. Nad porządkiem w grupie czuwają jej Administratorki.

· Dopuszcza się promowanie projektu w mediach lokalnych z zaznaczeniem ich organizatora.

· Każda szkoła, realizująca projekt, otrzyma zaświadczenie uczestnictwa po jego zakończeniu.

 W Zespole Szkół w Jeżowem w okresie ferii zimowych 2023 odbywały się zajęcia i kursy w ramach projektu „Zawodowcy – niżański program wspierania szkół zawodowych”

Uczennice technikum fryzjerskiego brały udział w kursie kosmetycznym, kursie wizażu oraz szkoleniu z zastosowania profesjonalnych produktów fryzjerskich.

Młode adeptki fryzjerstwa mogły poszerzyć swoją wiedzę z zakresu fryzjerstwa, jak również z zakresu wykonywania zabiegów kosmetycznych takich jak manicure i zdobienie paznokci, wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych rąk i twarzy oraz wykonywanie makijażu dziennego i okolicznościowego.

Z kolei uczniowie technikum budowlanego kształcili się w zakresie obsługi programu AUTOCAD wykorzystywanego do wykonywania projektów budowlanych.

Wiedza i umiejętności zdobyte w trakcie tych szkoleń i kursów będzie dla uczniów Technikum ważnym wkładem w budowanie ich przyszłości zawodowej.