ADMINISTRACJA

  1. Stanisław Haduch  - dyrektor szkoły
  2. Aneta Tabian - główna księgowa
  3. Magdalena Błądek - sekretarz szkoły

NAUCZYCIELE

1    

Błądek Dorota                      

wychowanie fizyczne                                                                                                                                              
2

Chaber Stanisława

geografia, podstawy przedsiębiorczości, przedmioty zawodowe
3

Chudzik Jacek

matematyka, fizyka, informatyka
4

Chciuk Karolina

przedmioty zawodowe
5

Czyżowska-Smusz Irena

język polski, biblioteka
6

Drozd Małgorzata

przedmioty zawodowe
7

Elżbieta Łagocka-Mękal

język niemiecki, zajęcia rewalidacyjne
8

Haduch Anna

pedagog, pedagog specjalny
9

Haduch Stanisław

wychowanie fizyczne, informatyka, przedmioty zawodowe
10

Hałucha Bożena

przedmioty zawodowe
11

ks. Tkacz Marek

religia
12

Kołodziej Agnieszka

język angielski
13

Kosek Grzegorz

 przedmioty zawodowe 
14

Kossak-Dec Marta

 język niemiecki, doradztwo zawodowe
15

Kyc Jolanta

 przedmioty zawodowe praktyczne
16

Mazurkiewicz Joanna

 przedmioty zawodowe
17

Moskal Małgorzata

chemia
17

Piśko Marek

 język angielski, informatyka, obróbka i publikacja obrazu
18 Rębisz Martyna

biologia

19

Rogala-Laufer Joanna

 psycholog
20

Sieńko Bogdan

 historia, wiedza o społeczeństwie, edukacja dla bezpieczeństwa
21

Sondej Łukasz

 przedmioty zawodowe praktyczne
22

Szafran Robert

 przedmioty zawodowe praktyczne
23 ks. Tkacz Marek

religia

24

Tomaka Anna

 język polski
25

Tutka Beata

 matematyka, fizyka

OBSŁUGA 

  1. Rurak Grażyna
  2. Tkacz Anna
  3. Majowicz Iwona
  4. Flak Robert