ADMINISTRACJA

  1. Stanisław Haduch  - dyrektor szkoły
  2. Aneta Tabian - główna księgowa
  3. Magdalena Błądek - sekretarz szkoły

NAUCZYCIELE

1    

Błądek Dorota                      

wychowanie fizyczne                                                                                                                                              
2

Chaber Stanisława

geografia, podstawy przedsiębiorczości, przedmioty zawodowe
3

Chudzik Jacek

matematyka, fizyka, informatyka
4

Czyżowska-Smusz Irena

język polski, biblioteka
5

Drozd Małgorzata

przedmioty zawodowe
6

Elżbieta Łagocka-Mękal

język niemiecki, zajęcia rewalidacyjne
7

Haduch Anna

poedagog, pedagog specjalny
8

Haduch Stanisław

wychowanie fizyczne, informatyka, przedmioty zawodowe
9

Hałucha Bożena

przedmioty zawodowe
10

Koba Witold

religia
11

Kołodziej Agnieszka

język angielski
12

Kosek Grzegorz

 przedmioty zawodowe 
13

Kossak-Dec Marta

 język niemiecki, doradztwo zawodowe
14

Kyc Jolanta

 przedmioty zawodowe praktyczne
15

Mazurkiewicz Joanna

 przedmioty zawodowe
16

Rogala-Laufer Joanna

 psycholog
17

Sieńko Bogdan

 historia, wiedza o społeczeństwie, edukacja dla bezpieczeństwa
18

Siorek Magdalena

 zajęcia rewalidacyjne
19

Sondej Łukasz

 przedmioty zawodowe praktyczne
20

Szabat Sabina

 biologia, chemia, filozofia
21

Szafran Robert

 przedmioty zawodowe praktyczne
22

Tomaka Anna

 język polski
23

Tutka Beata

 matematyka, fizyka

OBSŁUGA 

  1. Rurak Grażyna
  2. Trela Zofia
  3. Majowicz Iwona
  4. Flak Robert