Historia Zespołu Szkół w Jeżowem

Już w 1951 roku powstała w Jeżowem pierwsza szkoła na poziomie podstawowym. Była to dwuletnia Zasadnicza Szkoła Metalowa. Jednakże ciągła tradycja szkolnictwa średniego zaczyna się tu w roku 1959, kiedy to zaistniała dwuletnia Szkoła Przysposobienia Zawodowego o kierunku włókienniczo-odzieżowym, bardzo szybko - bo już w roku 1961 - przemianowana na trzyletnią Zasadniczą Szkołę Odzieżową. Szkoła ta funkcjonowała z powodzeniem przez wiele lat, zaś dzięki staraniom władz lokalnych i dyrekcji szkoły w roku 1993 Kuratorium Oświaty w Tarnobrzegu wyraziło zgodę na powołanie Liceum Ogólnokształcącego w Jeżowem, dla potrzeb którego miał zostać zaadoptowany budynek dawnego pawilonu handlowego. Ze względu na brak środków na dokonanie pełnej adaptacji nabór do szkoły został wstrzymany, a jej powołanie odroczono o rok.

Liceum Ogólnokształcące i zarazem Zespół Szkół w Jeżowem zaistniały 1 września 1994 roku, czyli z początkiem roku szkolnego 1994/1995. Przez pierwsze miesiące nauka odbywała się jeszcze w pomieszczeniach przy Szkole Podstawowej w Jeżowem-Centrum, gdzie dotąd funkcjonowała Zasadnicza Szkoła Odzieżowa. 26 listopada 1994 roku Zespół Szkół już kształcił na nowej bazie, jedynie warsztaty Zasadniczej Szkoły Odzieżowej jeszcze przez kilka lat zostały na starym miejscu. Dzięki staraniom ówczesnego dyrektora szkoły Tadeusza Błażejczaka wkrótce przystosowano kolejne wykupione pomieszczenia po pawilonie handlowym i już cała szkoła znalazła się na nowej bazie, a w roku szkolnym 1999/2000 dodatkowo zaczęło w ramach Zespołu Szkół funkcjonować Technikum Odzieżowe na podbudowie programowej zasadniczej szkoły odzieżowej. Za sprawą dyrektora Tadeusza Błażejczaka został nadany szkole sztandar i imię patrona, ks. Stanisława Staszica. W tym okresie pozyskano także środki na nowoczesną wówczas bazę informatyczną, a w roku 1998 odbyła się pierwsza studniówka i egzaminy maturalne pierwszego licealnego rocznika. Po przejściu na emeryturę dyrektora Tadeusza Błażejczaka, w roku 2000 objął to stanowisko mgr Stanisław Haduch - dotychczasowy nauczyciel Zespołu Szkół Na krótki czas zaistniało tu czteroletnie Technikum oraz trzyletnie Liceum Profilowane, które niejako kontynuowały tradycje kształcenia na profilu odzieżowym.

Ostatecznie jednak - jako druga obok Liceum Ogólnokształcącego szkoła tworząca Zespół Szkół - pojawiło się kilka lat temu Technikum kształcące w zawodzie: technik budownictwa. W ciągu kolejnych lat szkoła zyskała dwie nowoczesne pracownie komputerowe, znakomite wyposażenie w sprzęt i pomoce dydaktyczne, jak laptopy, kserokopiarki, tablica interaktywna, sprzęt audiowizualny, meble szkolne. Uczniowie szkoły zaczęli odnosić sukcesy nie tylko na skalę wojewódzką, ale i ogólnopolską. Szczególnie nasiliły się one od roku 2003 i wiązały się z powołaniem do istnienia gazetki szkolnej "Post Scriptum", która obchodzi właśnie 10. rok istnienia. Szczególne sukcesy odnosi szkoły pod względem dziennikarskim, literackim i w konkursach teologicznych, ale także pod względem sportowym i w zakresie języka niemieckiego. Rok 2009 przyniósł oddanie do użytku - po wielu latach prac i starań o środki - sali gimnastycznej, a więc niejako dokończenie cyklu inwestycyjnego w jeżowskim Zespole Szkół. 20 października 2009 roku szkoła obchodziła ponadto 50-lecie ciągłej tradycji szkolnictwa średniego w Jeżowem i 15-lecie Zespołu Szkół w Jeżowem. Zaplecze sportowe szkoły w następnym roku szkolnym zostało uzupełnione o piękne, nowoczesne boisko trawiaste. Ponieważ w tym czasie pojawiło się także wiele nowoczesnego sprzętu, mebli i pomocy szkolnych, w tym tablicy interaktywnej, można mówić o znakomitej bazie sprzętowej i wyposażeniu w pomoce dydaktyczne szkoły. Funkcjonuje także od kilu lat w Zespole Szkół kuchnia i baza żywieniowa - uczniowie spożywają tanie i smaczne obiady. Tuż przed Świętami Bożego Narodzenia w roku 2011 szkoła doczekała sie także auli, która powstała na miejscu dawnego sklepu Gminnej Spółdzielni w Jeżowem i spełnia bardzo ważną rolę. nauki. W ten sposób Zespół Szkół w Jeżowem stał się placówką szkolną w pełni funkcjonalną, znakomicie wyposażoną i oferującą uczniom znakomite warunki do nauki.

Szkoły wchodzące w skład Zespołu Szkół:

Liceum Ogólnokształcące

Technikum Budowlane

Technikum Fryzjerskie

 

ATUTY Zespołu Szkół w Jeżowem:

 • znakomita baza dydaktyczna (zaplecze sportowe, aula, siłownia, stołówka),

 • nowoczesne pracownie multimedialne

 • szkolny bus dowożący uczniów na lekcje

 • nauka na jedną zmianę

 • zajęcia praktyczne odbywające się na terenie szkoły

 • stypendia dla najlepszych uczniów,

 • dodatkowe zajęcia pozalekcyjne,

 • kursy obsługi maszyn budowlanych i drogowych, kursy kosmetyczne i wizażu

 • wysoko płatne staże zawodowe,

 • udział w projektach unijnych i wyjazdach zagranicznych

 • wysoki poziom i skuteczność nauczania

 • przyjazna atmosfera i bezpieczeństwo, brak zagrożeń, jakie występują w większości dużych głównie miejskich szkołach,

 • wyrozumiali, mający bardzo dobry kontakt z młodzieżą nauczyciele,