Szanowni Państwo!

Zachęcamy młodzież klas VI-VIII szkół podstawowych do udziału w XIII Podkarpackim Konkursie Twórczości Literackiej „Gdy słowa dojrzewają”, który organizuje Zespół Szkół w Jeżowem. Poprzednie edycje tego konkursu cieszyły się dużym zainteresowaniem młodzieży i objawiły sporo talentów: zarówno w kategorii prozy, jak i poezji.

Młodzi twórcy nie tylko mają szanse zdobyć atrakcyjne nagrody, ale przede wszystkim zyskać fachową ocenę i porady na temat swoich poczynań twórczych. O wyjątkowości tego konkursu decyduje to, że poza Starostą Powiatu Niżańskiego patronat nad nim sprawują kwartalnik literacko-artystyczny „Fraza” w Rzeszowie, rzeszowski oddział Związku Literatów Polskich oraz Stowarzyszenie Literackie „Witryna” w Stalowej Woli. Także jego jurorzy wywodzą się z kręgu „Frazy”, ZLP i „Witryny”.

Prosimy o zapoznanie się z regulaminem konkursu i wysłanie utworów poetyckich oraz prozatorskich zdolnych uczniów, które są przejawem ich literackich zainteresowań i talentów.

Serdecznie pozdrawiam.
Ryszard Mścisz
/emerytowany polonista Zespołu Szkół w Jeżowem i organizator Konkursu/ 

Regulamin konkursu

Oświadczenie