30.11.2021r., na zaproszenie Goethe Institut w Warszawie oraz firmy Avatarland, Zespół Szkół w Jeżowem jako jedna z 20 szkół w Polsce uczestniczyła w wirtualnej konferencji 3D: „Niemiecki - Twoja przyszłość”. W trakcie konferencji, której wykłady odbywały się równocześnie w pięciu wirtualnych pokojach, uczniowie jako avatary mogli zapoznać się z ofertą firm niemieckich skierowaną do przyszłych absolwentów szkół o profilu zawodowym, wypróbować materiały do nauki słownictwa za pomocą Merge Cubes z rozszerzoną rzeczywistością, dowiedzieć się o najskuteczniejszych metodach na naukę języka obcego, czy poznać ranking uczelni w Niemczech oraz o zasadach studiowania na tychże uczelniach. Dodatkowo finalista Europejskiej Olimpiady Zawodowej podzielił się z uczestnikami wydarzenia swoją drogą do Euroskills, czyli finału olimpiady. Na zakończenie konferencji uczniowie zatańczyli w wirtualnej dyskotece.
Wybory do Samorządu Uczniowskiego już ponad miesiąc za nami, ale niestety ze względu na bardzo zmienną sytuację pandemiczną, dopiero dziś możemy zaprezentować skład NOWEGO SAMORZĄDU SZKOLNEGO. Oficjalnie informujemy, że Oliwia Pietrońska z klasy III LO po szkole podstawowej uzyskała najwyższą liczbę głosów w tegorocznych wyborach do Samorządu Uczniowskiego i została tegorocznym przewodniczącym Samorządu Uczniowskiego. Jej zastępcą został Jakub Kruk z klasy 3 Technikum po szkole podstawowej, a skarbnikami Samorządu zostały: Kinga Borek z klasy 1 LO, Małgorzata Borek z klasy 3 LO po szkole podstawowej oraz Karolina Błądek z klasy 3 Technikum po szkole podstawowej. Pozostali członkowie Samorządu będą wykonywać swoje zadania w następujących sekcjach: • sekcja kulturalno – dekoracyjna, • sekcja porządkowa, • Poczet Sztandarowy, • Szkolny Wolontariat. Wszystkim serdecznie gratulujemy i życzymy owocnej współpracy!!!