23 czerwca poczet sztandarowy z naszej szkoły wziął udział w szkoleniu dla pocztów sztandarowych z zasad ceremoniału wojskowego. Celem szklenia było ujednolicenie zachowania pocztów zgodnie z ceremoniałem wojskowym podczas różnych uroczystości religijno – patriotycznych czyli np.: podczas przemarszu, wejścia do świątyni, w czasie podnoszenia flagi państwa czy odśpiewania Hymnu Narodowego. Została umówiona symbolika oraz zaprezentowane i przeszkolone podstawowe komendy i chwyty sztandarem Szkolenie odbyło się na terenie kompleksu koszarowego Garnizonu Nisko, a przeprowadzili żołnierze 16 Tczewskiego Batalionu Saperów im. Płk. Franciszka Niepokólczyckiego.