Dnia 24 czerwca w auli w Zespole Szkół w Jeżowem odbyła się uroczystość zakończenia roku szkolnego. Poprzedzona ona została uroczystą Mszą Świętą w kościele parafialnym pw. Narodzenia NMP w Jeżowem. Uroczysty apel, wręczenie nagród, spotkanie z wychowawcami i odebranie świadectw to główne punkty dzisiejszej uroczystości. Apel był doskonałą okazją do podsumowania najważniejszych wydarzeń roku szkolnego 2021/2022. Dokonał tego dyrektor szkoły Stanisław Haduch, który pogratulował uczniom wyróżnionym za bardzo dobre wyniki w nauce, przypomniał też o realizowanych projektach i zorganizowanych w szkole konkursach i uroczystościach. Głos zabrała również naczelnik Wydziału Edukacji, Spraw Społecznych i Promocji p. Anna Orzoł, życząc wszystkim zebranym udanych wakacji.