W dniu 28 listopada uczniowie klas pierwszych, drugich i trzecich uczestniczyli w konferencji na temat substancji psychoaktywnych w ramach projektu „Razem bezpieczniej”. Konferencja była zorganizowana przy wsparciu Policji oraz Sanepidu. Spotkanie miało na celu edukację i świadomość dotyczącą skutków zażywania substancji uzależniających zarówno w aspekcie prawnym, jak i zdrowotnym.

Podczas konferencji pani Iwona Jarosz z Komendy Powiatowej Policji w Nisku omówiła konsekwencje prawne związane z używaniem substancji psychoaktywnych, zaznaczając ryzyko, jakie niesie za sobą ich zażywanie. Przedstawiła również działania prewencyjne, ostrzegając o nielegalności wielu z tych substancji oraz przypominając o konieczności przestrzegania prawa.

Z kolei pani Teresa Kaczor i pani Izabela Sroka z Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Nisku skupiły się na aspektach zdrowotnych zażywania substancji uzależniających, prezentując skutki krótko i długoterminowe, które mogą mieć poważny wpływ na zdrowie psychiczne i fizyczne. Podkreśliły również niebezpieczeństwo w przypadku mieszania różnych substancji, jak również możliwość uzależnienia.

Cennym elementem konferencji była możliwość przetestowania Alkogogli oraz Narkogogli, innowacyjnych narzędzi, które pozwalają stymulować wpływ alkoholu i narkotyków na nasze zmysły. Uczniowie mieli okazję doświadczyć, jak te substancje wpływają na percepcję i zdolność funkcjonowania w codziennych sytuacjach.

Jesteśmy przekonani, że zdobyta wiedza będzie dla wszystkich fundamentem do podejmowania mądrych i odpowiedzialnych decyzji w przyszłości.

#Razembezpieczniej#Substancjepsychoatkywne#zsjezowe