W dniu 17 listopada uczniowie naszej szkoły oraz pozostałych szkół z powiatu niżańskiego uczestniczyli w cyklicznej konferencji warsztatowej dotyczącej budowania partnerstwa lokalnego na rzecz ożywienia społeczno – gospodarczego oraz aktywizacji rynku pracy w powiecie niżańskim. Ta inicjatywa była świetną okazją dla naszych uczniów do zrozumienia roli, jaką odgrywa współpraca pomiędzy różnymi podmiotami w budowaniu lepszego społeczeństwa.

Podczas konferencji, uczestnicy mieli szansę angażować się w tworzenie „beczki zasobów, problemów i potencjałów” środowiska lokalnego. Poprzez formę warsztatową, nasi uczniowie mogli zagłębić wiedzę na temat wyzwań, zasobów oraz potencjału rozwojowego naszego powiatu.

Tego rodzaju wydarzenia są niezwykle wartościowe, ponieważ pomagają młodym ludziom zrozumieć różnorodne aspekty rozwoju lokalnej społeczności, zachęcając ich do aktywnego uczestnictwa w kreowaniu przyszłości swojego regionu. Mamy nadzieję, że wiedza i doświadczenie zdobyte podczas konferencji będą inspiracją do angażowania się w dalsze inicjatywy na rzecz społeczności lokalnej.

Brawo dla naszych uczniów za udział w tym tak ważnym wydarzeniu!