Absolwenci szkół podstawowych!

 

Od 23 czerwca do 10 lipca możecie uzupełniać swoje wnioski o świadectwa

oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty.

Dokumenty można złożyć w sekretariacie szkoły godzinach:

8:30 – 15:00

 

Zapraszamy!