23.06.2023 roku w Zespole Szkół im. ks. Stanisława Staszica w Jeżowem odbyło się zakończenie roku szkolnego. Uroczystość rozpoczęła Msza Święta w kościele parafialnym pw. Narodzenia NMP w Jeżowem. Następnie młodzież, nauczyciele i rodzice przenieśli się do szkoły, gdzie dyrektor Stanisław Haduch powitał wszystkich zgromadzonych oraz podsumował wydarzenia i liczne przedsięwzięcia mające miejsce w mijającym roku. W swym wystąpieniu podziękował uczniom
i nauczycielom Zespołu Szkół za zaangażowanie włożone w promocję szkoły, proces dydaktyczno – wychowawczy oraz przygotowanie do egzaminów zewnętrznych. Dyrektor zwrócił również uwagę na rolę władz samorządowych nieustannie wspierających funkcjonowanie szkoły oraz jej modernizację.

Szczególną rolę nauczycieli w kształtowaniu oraz rozwijaniu wiedzy młodzieży podkreślił także niżański starosta Robert Bednarz, który zaszczycił uroczystość swoją obecnością.
Po przemówieniach nadszedł czas na wręczenie nagród uczniom wyróżnionym za bardzo dobre wyniki w nauce, stuprocentową obecność, zaangażowanie w życie szkoły, działalność samorządową i funkcjonowanie szkolnego kola wolontariatu. Podczas uroczystości nie zabrakło także części artystycznej, którą przygotowała Dorota Błądek wraz z klasą I Liceum i Technikum. Uczniowie podzielili się żartobliwą refleksją na temat życia szkoły, nauczycieli oraz życzyli wszystkim spokojnych i miłych wakacji.