We wtorek uczniowie klasy IV licealnej z rozszerzeniem z wiedzy o społeczeństwie wzięli udział jako obserwatorzy w rozprawie, która odbyła się w Sądzie Rejonowym w Nisku w sali nr 217. Rozprawę prowadził pan sędzia Krzysztof Dembowski.

Cele tego przedsięwzięcia to: wizualizacja („na żywo”) działania wymiaru sprawiedliwości czyli jak przebiega proces sądowy (rozprawa), na czym polega praca sędziego, adwokatów, czy protokolanta. To również zwiększenie świadomości prawnej młodzieży, a zarazem świadome kształtowanie wyobrażeń młodych ludzi, którzy często wiedzę i wyobrażenie o tych i innych aspektach życia czerpią z mass mediów, social mediów czy tv., zaś później następuje często brutalne zderzenie z rzeczywistym życiem, w którym za każdy niezgodny z prawem czyn trzeba będzie ponieść konsekwencje. Była to również lekcja przypomnienia i utrwalenia wiadomości z podstawowej wiedzy dotyczącej prawa karnego.

Po rozprawie pan sędzia Krzysztof Dembowski w trakcie pogadanki przedstawił w barwny i humorystyczny sposób młodzieży szereg rozmaitych i ciekawych kwestii dotyczących pracy sędziów i działania wymiaru sprawiedliwości oraz ważnych spraw w życiu czyli np. zdania egzaminu maturalnego, dalszych wyborów, realizowania swoich pasji, dokonywania dobrych, świadomych wyborów itp.

Działanie zaplanował i zorganizował nauczyciel wos Bogdan Sieńko.