30 września, W ramach projektu „Tu mieszkam, Tu zmieniam”, w Zespole Szkół im ks. Stanisława Staszica uczniowie z klasy 1 liceum ogólnokształcącego, 1 technikum budowlanego oraz 1 technikum fryzjerskiego brali udział w Konferencji z prawnikiem, prowadzonej przez Radcę Prawnego, panią Klaudię Chaber – Gleń.

Tematyka konferencji dotyczyła możliwości udziału w życiu publicznym za pośrednictwem indywidualnej aktywności społecznej a także w formie działania w różnych stowarzyszeniach pożytku publicznego oraz organizacji charytatywnych. Uczniowie dowiedzieli się na jakiej zasadzie działają organizacje pozarządowe z prawnego punktu widzenia, kto może działać w ramach tych organizacji, jakie korzyści społeczne wynikają z funkcjonowania tych organizacji oraz angażowania się w ich pracę.