15 września 2022 roku w Zespole Szkół im ks. Stanisława Staszica uczniowie z klasy 1 liceum ogólnokształcącego, 1 technikum budowlanego oraz 1 technikum usług fryzjerskich, brali udział w Konferencji z psychologiem prowadzonej przez panią Joannę Rogala – Laufer. Była to konferencja w ramach projektu „Tu mieszkam, tu zmieniam” realizowanego w ramach programu „Aktywni Obywatele” Tematyka konferencji dotyczyła stresu i sytuacji trudnych w życiu człowieka, zwłaszcza młodzieży. Konferencja prowadzona była w formie wykładu i warsztatów. Dotyczyła radzenia sobie ze stresem i sytuacjami trudnymi. Uczniowie mieli możliwość poznania i zrozumienia przyczyn stresu, jego różnych źródeł, rozpoznawania objawów stresu. Poznali również metody radzenia sobie ze stresem i sytuacjami trudnymi. Dowiedzieli się, gdzie można szukać wsparcia w sytuacjach trudnych. Zajęcia trwały 3 godziny zegarowe i prowadzone były w formie wykładu z wykorzystaniem przygotowanej prezentacji multimedialnej, pogadanki, zajęć praktycznych sz kartami pracy.