Dnia 01.09.2022 roku w Zespole Szkół im. ks. Stanisława Staszica w Jeżowem odbyła się uroczysta inauguracja roku szkolnego 2022/2023 poprzedzona Mszą Świętą w kościele parafialnym pw. Narodzenia NMP w Jeżowem. Pierwszy września to dzień szczególny - czas pożegnania beztroskiego okresu wakacji, podejmowania nowych wyzwań oraz refleksji nad wydarzeniami z przeszłości. W takiej właśnie atmosferze przebiegało rozpoczęcie roku szkolnego. Dyrektor Zespołu Szkół Stanisław Haduch powitał wszystkich uczniów oraz grono pedagogiczne, życząc sukcesów w nowym roku szkolnym. Następnie - nauczyciel historii Pan Bogdan Sieńko przedstawił prezentację dotyczącą rocznicy wybuchu II wojny światowej upamiętniającą to dramatyczne wydarzenie oraz jego tragiczne skutki będące przestrogą dla współczesnego pokolenia. Uroczystości zakończyły spotkania członków poszczególnych klas z wychowawcami.