7 czerwca miał miejsce wyjazd kilkoro naszych uczniów do Warszawy. Wycieczkę zorganizowało Biuro Poselskie Posła RP Jerzego Paula, jako nagrodę główną w konkursie dotyczącym wiedzy o Sejmie RP. Młodzież zwiedziła: Muzeum Legii, Sejm RP, Centrum Pieniądza i Narodowe Centrum Techniki. W każdym z tych miejsc przewodnik przedstawił krótka historię i najważniejsze eksponaty, zaś o Sejmie RP jego organizacji, funkcjonowaniu i pracach barwnie opowiedział Pan Poseł Jerzy Paul.