Twórcze słowa znów pięknie dojrzały

Już po raz jedenasty twórcy ze szkół podstawowych spotkali się w auli Zespołu Szkół w Jeżowem na finale Podkarpackiego Konkursu Twórczości Literackiej „Gdy słowa dojrzewają”. Spośród 68. zgłoszeń konkursowych jury pod przewodnictwem prezes rzeszowskiego Oddziału Związku Literatów Polskich – Małgorzaty Żureckiej, wyłoniło laureatów nagród głównych, wyróżnień i nagród specjalnych. Kategorię poezji zdominowali uczniowie szkół stalowowolskich, natomiast wśród laureatów nagród głównych w kategorii prozy byli szkolni twórcy z Leżajska, Stalowej Woli, Rzeszowa, Mielca i Krzeszowa Górnego.

Instytucjonalnie organizatorem Konkursu jest Zespół Szkół w Jeżowem, w wymiarze personalnym zajmowali się jego przygotowaniem poloniści tej szkoły – Irena Czyżowska-Smusz i Ryszard Mścisz (od tej edycji ze statusem emeryta). Oboje byli jednocześnie jurorami konkursu, a w gronie jurorów zasiadała jeszcze poetka i była prezes Stowarzyszenia Literackiego „Witryna” w Stalowej Woli – Marta Gdula-Żukowicz. Głównym patronem i zarazem sponsorem Konkursu był po raz kolejny Starostwa Niżański Robert Bednarz. Patronat nad Podkarpackim Konkursem Twórczości Literackiej objęli ponadto: rzeszowski Oddział Związku Literatów Polskich, ogólnopolski kwartalnik literacko-artystyczny „Fraza” w Rzeszowie i Stowarzyszenie Literackie „Witryna” w Stalowej Woli.

Przybyłych laureatów Konkursu, ich opiekunów, rodziców, dyrektorów szkół powitał dyrektor Zespołu Szkół w Jeżowem, mgr Stanisław Haduch. Szczególnie gorąco i serdecznie powitał pana starostę Roberta Bednarza, nieco zaskakując go serdecznymi życzeniami imieninowymi i wręczając mu bukiet kwiatów. Starosta podziękował za tak miłe przyjęcie i bardzo ciepło wypowiedział się o Konkursie, który ma już bogatą tradycję i niezmiennie cieszy się dużym powodzeniem u uczniów szkół podstawowych (a dawniej gimnazjalnych). Podziękował za to jeżowskiej szkole i organizatorom, jurorom, którzy od jedenastu lat realizują to zadanie. W występie artystycznym, od którego impreza się zaczęła, wzięły udział uczennice klasy III LO: Kinga Wraga, Julia Kolano, Agata Olko, Karolina Kołodziej, Marta Szeliga, Natalia Ciak, Kinga Peszt, Małgorzata Borek, Faustyna Szewc, Oliwia Pietrońska i Weronika Sowa. Zaśpiewały piosenkę „Jedyne, co mam”, później zaś – specjalnie dedykowany kobietom z Ukrainy – utwór „Mamo, tyś płakała”. Cztery ostatnie dziewczyny czytały także fragmenty wybranych utworów nagrodzonych w konkursie, a wraz z nimi czynili to Kinga Borek z klasy I LO i organizator Konkursu – Ryszard Mścisz.

Program finału XI Podkarpackiego Konkursu Twórczości Literackiej i pewne informacje o nim przedstawił Ryszard Mścisz, zaś swoje uwagi na temat tegorocznej edycji zaprezentowała Małgorzata Żurecka. Ponadto Ryszard Mścisz przedstawił wybrane dane statystyczne i uwagi na temat tegorocznej edycji Konkursu, a wydrukowaną pełniejszą ich wersję wszyscy chętni mogli sobie zabrać.

 Punktem kulminacyjnym gali finałowej było odczytanie protokołu konkursowego, a zwłaszcza listy osób nagrodzonych, i wręczenie nagród. Współuczestniczyli w tym Ryszard Mścisz, Irena Czyżowska-Smusz, a zwłaszcza dyrektor Stanisław Haduch, Małgorzata Żurecka i przewodniczący Rady Powiatu Niżańskiego Sylwester Daśko, który przybył nieco później i zastąpił Starostę Niżańskiego Roberta Bednarza. Wręczane były kolejno nagrody specjalne Ryszarda Mścisza i Małgorzaty Żureckiej, wyróżnienia w kategorii prozy i poezji oraz kolejno III, II i I nagrody w obu kategoriach.

 W kategorii poezji nagroda pierwsza przypadła ex aequo Annie Adamczyk z PSP nr 9 w Stalowej Woli i Antoninie Mrowiec z PSP nr 12 w Stalowej Woli, zaś w kategorii prozy Ilonie Karasińskiej z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 w Leżajsku i Julii Raczyk z PSP nr 3 w Stalowej Woli. Nagrodę drugą w kategorii poezji zdobyły Joanna Męcińska z PSP nr 7 w Stalowej Woli i Martyna Wierzbicka z PSP nr 3 w Stalowej Woli, zaś w kategorii prozy Zuzanna Drelich ze Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II Sióstr Prezentek w Rzeszowie oraz Antonina Mrowiec z PSP nr 12 w Stalowej Woli. Do nagród głównych zaliczane są także nagrody trzecie, które w kategorii poezji przypadły Wiktorii Wermińskiej z PSP nr 3 w Stalowej Woli i Kacprowi Życzyńskiemu z PSP nr 12 w Stalowej Woli, w prozie zaś Magdalenie Krasce ze Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II Sióstr Prezentek w Rzeszowie, Andrzejowi Dechnikowi z PSP w Krzeszowie Górnym i Lenie Leśniowskiej ze SP nr 1 w Mielcu.

Spora grupa uczniów wykazała się wszechstronnością, nadsyłając swoje utwory w obu konkursowych kategoriach bądź zdobywając dwie konkursowe nagrody (w jednej z konkursowych kategorii i nagrodę specjalną). W tym gronie znaleźli się: Antonina Mrowiec z PSP nr 12 w Stalowej Woli, Natalia Wójcik z ZS-P w Ulanowie, Andrzej Dechnik ze PSP w Krzeszowie Górnym, Sylwia Bujak z PSP w Jeżowem Centrum, Paulina Koc z PSP w Cholewianej Górze, Julia Pierścionek z PSP w Harasiukach i Wiktoria Chromińska z PSP nr 3 w Stalowej Woli.

Specjalne podziękowania i nagrody otrzymały także polonistki, opiekujące się laureatami. Spośród nich największe powody do radości miały mgr Ewa Wąsik (7. laureatów), mgr Mirosława Pikula (4. laureatów) oraz panie mgr Sylwia Rychlak, Bogumiła Pikor i Monika Dulińska (3. laureatów).

Sesje zdjęciowe, poczęstunek i kuluarowe rozmowy zakończyły kolejną edycję popularnego konkursu, który organizuje Zespół Szkół w Jeżowem.

Tekst: Ryszard Mścisz
 
Kliknij na zdjęcie, aby przejść do galerii:
cover 4 GSD 2022 final
 

Protokół
posiedzenia jury XI Podkarpackiego Konkursu Twórczości Literackiej
„Gdy słowa dojrzewają”
zorganizowanego przez Zespół Szkół w Jeżowem