Dyrektor Zespołu Szkół w Jeżowem, mgr Stanisław Haduch wręczył w dniu 7 marca 2022 roku stypendia Prezesa Rady Ministrów dla najlepszych uczniów szkół funkcjonujących w Zespole Szkół w Jeżowem. Stypendia te otrzymali: Martyna Nienajadło z II LO (P), Konrad Bednarz – III T (P), Julia Maciążek – IV T (G) i Kinga Laufer – III LO (G).