Zapraszamy uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół w Jeżowem do udziału w projekcie „ZAWODOWCY – NIŻAŃSKI PROGRAM WSPIER ANIA SZKÓŁ ZAWODOWYCH”