15.09.2019 r. odbyła się w naszej szkole próbna ewakuacja, sprawdzająca stopień przygotowania do działań w sytuacji zagrożenia pożarem. Zagrożeniem był pożar w pomieszczeniach pracowni lekcyjnej nr 7 na pierwszym piętrze. Ewakuacja uczniów i pracowników przebiegła bardzo sprawnie i zgodnie z procedurami. Po sprawdzeniu list obecności okazało się, iż z budynku ewakuowali się wszyscy uczniowie i pracownicy szkoły Za organizację i przygotowanie ćwiczeń odpowiedzialny był Bogdan Sieńko.