W dniu 29 września grupa młodzieży reprezentująca naszą szkołę wraz z uczniami okolicznych szkół średnich wyjechała na wycieczkę do Warszawy. Wyjazd był nagrodą za udział
w zorganizowanym tydzień wcześniej przez posła na Sejm RP Jerzego Paula konkursie dotyczącym wiedzy o Sejmie. Młodzież zwiedziła salę obrad Sejmu RP oraz Senatu RP. Nasi uczniowie mieli również okazję zwiedzić Muzeum Narodowe oraz siedzibę Giełdy Papierów Wartościowych ze słynnymi atrybutami miedzy innymi: dzwonem ogłaszającym otwarcie
i zamkniecie giełdy.

Wycieczka wszystkim się podobała. Uczniowie wrócili zadowoleni i bogatsi o nowe doświadczenia i nową wiedzę.

29.09.2023 roku uczniowie klasy pierwszej jeżowskiego liceum i technikum uczestniczyli w ognisku integracyjnym. Słoneczna pogoda, doby humor, a także pozytywna energia uczestników z pewnością przyczyniły się do budowania i wzmacniania więzi klasowych, a wspólne spędzony czas zapisał w pamięci uczestników.

Uczniowie klas pierwszych mieli okazję przygotować wspólny posiłek, porozmawiać, powędkować. Gościem spotkania był dyrektor Zespołu Szkół w Jeżowem – Stanisław Haduch, który jeszcze raz powitał pierwszoklasistów, wręczył uczniom lody oraz upominki.

Lubimy takie spotkania:)

20.09.2023 roku uczniowie klasy I Liceum i Technikum uczestniczyli w zajęciach integracyjnych, które zostały przygotowane i poprowadzone przez Annę Haduch – pedagoga szkolnego oraz Joannę Rogalę – Laufer psychologa Zespołu Szkół w Jeżowem. Uczniowie wraz z wychowawczynią Anną Tomaką spędzili czas na wspólnej zabawie, pracy w grupie, zajęciach artystycznych. Pierwszoklasiści mieli okazję poznać swoje zainteresowania i pasje oraz rozwijać umiejętności z zakresu asertywności, komunikacji czy rozwiązywania problemów. Życzymy uczniom klas I, aby pozytywna energia, która towarzyszyła spotkaniu, stała się początkiem prawdziwej, klasowej przyjaźni.