W piątek 17 maja 2024 roku została podpisana umowa z Wykonawcą inwestycji firma ARTMED Sp. z o.o. z Tomaszowa Mazowieckiego oraz przekazanie placu budowy na realizację przez Powiat Niżański zadania pn.: „Winda osobowa elektryczna 3-przystankowa z szybem samonośnym panoramicznym dostosowana do przewozu osób niepełnosprawnych przy budynku Zespołu Szkół w Jeżowem”.

Umowę z ramienia Powiatu Niżańskiego podpisał Starosta Niżański Robert Bednarz i Wicestarosta Józef Sroka, przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Marii Bednarz. W imieniu Firmy ARTMED Sp. z o.o. umowę podpisał Członek Zarządu Antoni Kęsy.

Koszt realizowanego zadania, współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III”, wyniesie 530 247,98 zł. Realizacja inwestycji potrwa 3 miesiące od dnia podpisania umowy, tj. do 17 sierpnia 2024 r.

W ramach inwestycji wykonana zostanie winda zewnętrzna 3-przystankowa z szybem samonośnym panoramicznym wraz z wykonaniem niezbędnych robót konstrukcyjnych i wykończeniowych w obrębie lokalizacji windy.