Na dobre wszedł już do tradycji Zespołu Szkół w Jeżowem konkurs z języka angielskiego i niemieckiego skierowany do uczniów ostatnich klas szkół podstawowych: „Języki integrują”.

W piątek 12.04.2024r. obyła się już dwunasta jego odsłona. Organizatorów wydarzenia cieszy szczególnie to, że od pierwszej edycji poprzez kolejne dwanaście konkurs cieszy się ogromną popularnością. W tym roku w konkursie wzięło udział 12 drużyn z 12 szkół podstawowych: z Bojanowa, Cholewianej Góry, Grobel, Jaty, Jeżowego Centrum, Jeżowego Kameralne, Jeżowego Podgórze, Kamienia Centrum, Kamienia Prusina, Nowosielca, Starego Nartu oraz Trzebosi (11 drużyn z języka angielskiego i 7 z języka niemieckiego). Niezmienne od 2015 roku patronat nad turniejem sprawuje Starosta Niżański Robert Bednarz a Powiat Niżański jest fundatorem nagród dla uczestników zmagań językowych. Dodatkowo ranga naszych rozgrywek  wzrosła w 2016 rok, kiedy to konkurs został wpisany na listę konkursów Kuratorium Oświaty w Rzeszowie.

Idea konkursu od pierwszej edycji pozostała niezmieniona - celem potyczek językowych jest nie tylko rywalizacja, ale przede wszystkim dobra zabawa oraz zwiększenie motywacji uczniów do nauki języków obcych. Trzyosobowe zespoły reprezentujące szkoły rywalizują w różnorodnych konkurencjach, testując zarówno wiedzę kulturową, umiejętności językowe, jak i zdolności czytania oraz słuchania ze zrozumieniem. Tradycją jest również to, że konkursy odbywają się po sobie, aby uczniowie biorący udział w konkursie z angielskiego mogli dopingować na żywo kolegów ze szkoły w konkursie z języka niemieckiego lub odwrotnie. 

Za przygotowanie zadań z języka angielskiego oraz z języka niemieckiego odpowiadali nauczyciele języków obcych Zespołu Szkół w Jeżowem, zaś nad prawidłowym przebiegiem konkursu odpowiadało jak zawsze trzyosobowe jury, w skład którego  wchodzą wyłącznie nauczyciele naszych młodych anglistów i germanistów ze szkół podstawowych.

W tegorocznej edycji konkursu zwyciężyła drużyna Zespołu Szkół w Kamieniu w kategorii języka angielskiego, natomiast w języku niemieckim triumfowała Publiczna Szkoła Podstawowa w Jacie. Na drugim miejscu uplasowali się uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Trzebosi (język angielski) oraz Szkoły Podstawowej w Cholewianej Górze (język niemiecki), a trzecie miejsce przypadło drużynom z Publicznej Szkoły Podstawowej w Kamieniu Prusinie (język angielski) oraz Publicznej Szkoły Podstawowej w Jeżowem-Kameralnem (język niemiecki).