30 października odbyło się w naszej szkole szkolenie wolontariuszy i członków Szkolnego Koła Wolontariatu. Szkolenie zostało zorganizowane przez Panią Elżbietę Tomczak z Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej" w ramach projektu "Podkarpacki Korpus Solidarności". To właśnie dzięki takim inicjatywom wolontariusze mogą poszerzać swoją wiedzę i pomagać innym w jeszcze lepszy sposób.

Podczas szkolenia młodzież zdobyła wiele cennych informacji na temat działalności wolontariackiej. Poznała, kim jest wolontariusz, czym się wyróżnia spośród innych oraz gdzie można, a gdzie nie można pomagać. To była niesamowita okazja do rozwoju i zrozumienia, czym tak naprawdę jest wolontariat, również wymiany doświadczeń z innymi osobami zaangażowanymi w wolontariat. Ze szkolenia młodzież wyszła pełna zapału i gotowa, aby kontynuować wolontariacką działalność.