W dniu 29 września grupa młodzieży reprezentująca naszą szkołę wraz z uczniami okolicznych szkół średnich wyjechała na wycieczkę do Warszawy. Wyjazd był nagrodą za udział
w zorganizowanym tydzień wcześniej przez posła na Sejm RP Jerzego Paula konkursie dotyczącym wiedzy o Sejmie. Młodzież zwiedziła salę obrad Sejmu RP oraz Senatu RP. Nasi uczniowie mieli również okazję zwiedzić Muzeum Narodowe oraz siedzibę Giełdy Papierów Wartościowych ze słynnymi atrybutami miedzy innymi: dzwonem ogłaszającym otwarcie
i zamkniecie giełdy.

Wycieczka wszystkim się podobała. Uczniowie wrócili zadowoleni i bogatsi o nowe doświadczenia i nową wiedzę.