Czas wakacji dobiegł końca, a uczniowie, nauczyciele, rodzice i pracownicy Zespołu Szkół im. ks. Stanisława Staszica w Jeżowem 04.09.2023 roku rozpoczęli rok szkolny 2023/2024. Po uroczystej Mszy Świętej dyrektor Stanisław Haduch powitał wszystkich zgromadzonych w szkolnej auli, szczególnie uczniów klasy pierwszej liceum i technikum, którzy rozpoczynają naukę w szkole ponadpodstawowej oraz nowych nauczycieli Zespołu Szkół w Jeżowem. Dyrektor Zespołu Szkół w swym wystąpieniu zwrócił uwagę na wyzwania, które niesie nowy rok szkolny oraz życzył uczniom i pracownikom wielu sukcesów, zwłaszcza w zbliżających się egzaminach maturalnych
i zawodowych. Następnie głos zabrała Pani Joanna Nowak – Inspektor Wydziału Edukacji, Spraw Społecznych i Promocji powiatu niżańskiego, która przeczytała życzenia Starosty Niżańskiego Roberta Bednarza skierowane do uczniów i pracowników szkoły oraz wręczyła przedstawicielom społeczności szkolnej bon na dofinansowanie wyjazdu do Włoch w ramach projektu „Poznaj polskie ślady w Europie” - przedsięwzięcia wspomagającego realizację podstaw programowych dla szkół ponadpodstawowych poprzez praktyczne odkrywanie śladów historii poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Oficjalną część uroczystości zakończyła prezentacja oraz wykład historyka Bogdana Sieńko, który przypomniał wydarzenia września 1939 roku. Zdobywanie wiedzy jest niezwykłą przygodą. Życzymy uczniom i pracownikom Zespołu Szkół w Jeżowem, aby nauka stała się piękną i niekończącą się chwilą.