Niech wraz ze zmartwychwstaniem Pana odradza się w Was radość, odkrywają się przed Wami nowe, lepsze tory dla przyszłego życia i ożywa wiara w to, że przyszłość przyniesie Wam wiele dobra, nowych szans. Niechaj przy świątecznym stole  króluje miłość i piękna świąteczna tradycja. Bądźcie szczęśliwi i pokrzepieni duchową mocą, która pochodzi od Tego, który pokonał śmierć.