Od ośmiu lat motocyklowi Mikołaje tworzą imienne paczki dla podopiecznych Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej „Nasz Dom Dzieciątka Jezus” i Domu Samotnej Matki w Rudniku nad Sanem. Zachęcamy do wsparcia akcji poprzez zbiórkę słodyczy i artykułów szkolnych – zeszytów, długopisów, bloków rysunkowych, kredek. Artykuły powinny być nowe i niezniszczone. Zbiórka odbędzie się w klasach w dwóch formach: zbiórka słodyczy lub artykułów szkolnych, zbiórka pieniędzy i zakup przez klasę słodyczy, artykułów szkolnych. Poszczególne klasy zdecydują w jaki sposób włączą się do akcji. Będzie też można indywidualnie zanieść słodycze i artykuły szkolne do sekretariatu szkoły. Termin zbiórek mija 2 grudnia. Wszelkie dobra zgromadzone przez naszą społeczność szkolną będą przekazane dzieciom z domu dziecka w Rudniku nad Sanem. Zachęcamy do wsparcia naszej akcji ponieważ najcenniejsze w życiu to chęć podarowania drugiemu człowiekowi odrobiny dobra.

 

Dodatkową atrakcją MotoMikołajowej akcji jest organizowany w dniu 4 grudnia od godziny 12.00 w Rudniku kiermasz ozdób i wypieków świątecznych połączony z przejazdem motocyklistów i możliwością zrobienia sobie zdjęcia z MotoMikołajem. Tego roku celem kiermaszu jest wsparcie młodej 23 letniej rudniczanki chorej na raka. Podczas kiermaszu będzie możliwość rejestracji jako potencjalny dawca komórek macierzystych.

Stowarzyszenie Motocykliści Rudnik nad Sanem dziękuje za wszelką pomoc.