18.10.2022 r. odbyła się w naszej szkole próbna ewakuacja, sprawdzająca stopień przygotowania do działań w sytuacji zagrożenia pożarem. Zagrożeniem okazał się pożar w księgowości na pierwszym piętrze. Ewakuacja uczniów i pracowników przebiegła bardzo sprawnie i zgodnie z procedurami. Po zebraniu się na miejscu zbiórki do ewakuacji nauczyciele uczący sprawdzili listy obecności w poszczególnych klasach z których wynikło, iż z budynku ewakuowali się wszyscy uczniowie. Za organizację i przygotowanie ćwiczeń odpowiedzialny był Bogdan Sieńko