5 października 2022 roku w Zespole Szkół im ks. Stanisława Staszica uczniowie z klasy : 2 liceum ogólnokształcącego, 2 technikum budowlanego oraz 2 technikum usług fryzjerskich, brali udział w Konferencji na temat udziału w życiu publicznym.

Spotkanie prowadziła pani Agnieszka Zwolska, jako przedstawicielka stowarzyszenia „Kobiety z Pasją”, działającego w gminie Jeżowe. Podczas prelekcji pani Agnieszka zaprezentowała działalność stowarzyszenia, przedstawiła jej charakter i cele a także wyjaśniła uczniom możliwości członkostwa i udziału w inicjatywach przez nie podejmowanych.

Spotkanie połączone było z poczęstunkiem przygotowanym przez członków stowarzyszenia, co wywołało szczególny entuzjazm uczniów ?