Po dwóch latach obostrzeń epidemiologicznych udało się zrealizować  po raz 10 konkurs „Języki integrują” z języka niemieckiego i języka angielskiego dla ostatnich klas szkół podstawowych w regionie.  Pierwotnie dziesiąta,  jubileuszowa edycja konkursu została zaplanowana na marzec 2020 roku. Reżim sanitarny spowodował, ze na dwa lata zmagania konkursowe zostaly zawieszone, by 29 kwietnia 2022 roku powróciły  ponownie do harmonogramu działań Zespołu Szkółw Jeżowem. W tym roku w konkursie wzięło udział 9 drużyn z 9 szkół podstawowych: z Bojanowa, Cholewianej Góry, Grobel, Jaty, Jeżowego Centrum, Jeżowego Kameralne, Kamienia, Nienadówki i Starego Nartu.  Konkurs językowy niezmiennie od pierwszej edycji ma za zadanie zwiększenie motywacji do nauki języków obcych wśród uczniów.  Trzyosobowe zespoły reprezentujące swoją szkołę zmagają się w formie gier i zabaw z czterema konkurencjami sprawdzającymi wiedzę z kultury krajów angielskiego i niemieckiego obszaru językowego, testującymi umiejętność słuchania czy czytania ze zrozumieniem, wiadomości gramatyczne czy środki leksykalno- językowe. Niezmienne jest również to, ze konkursy odbywają się po sobie, aby uczniowie biorący udział w konkursie z angielskiego mogli dopingować na żywo kolegów z szkoły w konkursie z języka niemieckiego lub odwrotnie.  W tym roku zmagania rozpoczęliśmy od konkursu z języka angielskiego. Nad całością konkursu czuwali angliści: pani Agnieszka Kołodziej oraz pan Marek Piśko plus trzyosobowe jury, w skład, którego  wchodzą nauczyciele naszych młodych anglistów i germanistów. Wśród anglistów miejsce 1 zajęli uczniowie z  Zespołu Szkół w Jeżowem Centrum. Miejsce 2 Zespół Szkół w Bojanowie, a miejsce 3 Zespół Szkół im. Św. Stanisława Kostki w Kamieniu.Po konkursie z języka angielskiego do pracy ruszyli młodzi germaniści. Za przygotowanie pytań z języka niemieckiego odpowiadali: pani Marta Kossak- Dec oraz pani Elżbieta Łagocka-Mękal.W  konkursie z języka niemieckiego najlepszą okazały się dziewczęta z Zespołu Szkół nr 2 w Nienadówce, tuż za nimi uplasowała się drużyna z Zespołu Szkół w Starym Narcie, a na najniższym podium stanęły uczennice z Publicznej Szkoły Podstawowej w Cholewianej Górze. 10 edycja konkursu to pierwsza okrągła rocznica, która zasługuje na szczególną oprawę. Z tego też względu pamiątkowymi statuetkami uhonorowaliśmy szkoły, które przez  te wszystkie lata towarzyszyły naszemu konkursowi. Od początku aż po ostatni rok były z nami szkoły gimnazjalne, a obecnie szkoły podstawowe z Bojanowa, Cholewianej Góry, Jaty, Jeżowego Centrum, Jeżowego Kameralne, Grobel, Kamienia i z Starego Nartu.  Ranga naszych rozgrywek  wzrosła w 2016 rok, kiedy to konkurs został wpisany na listę konkursów Kuratorium Oświaty w Rzeszowie. Warto też podkreślić, że od 2015 roku patronat nad turniejem objął Starosta Niżański Robert Bednarz i  od tego też roku Powiat Niżański jest głównym sponsorem nagród dla uczestników zmagań językowych.