W piątek 3 grudnia odbyło się spotkanie z doradcą zawodowym Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie Panem Grzegorzem Kidą. W spotkaniu uczestniczyli uczniowie klas maturalnych. Na 2-godznnym spotkaniu omówione zostały dwa bardzo ważne dla ostatnich klas tematy: „Metody i techniki kontroli stresu.” oraz „Dokumenty aplikacyjne – moja wizytówka.”