30.11.2021r., na zaproszenie Goethe Institut w Warszawie oraz firmy Avatarland, Zespół Szkół w Jeżowem jako jedna z 20 szkół w Polsce uczestniczyła w wirtualnej konferencji 3D: „Niemiecki - Twoja przyszłość”. W trakcie konferencji, której wykłady odbywały się równocześnie w pięciu wirtualnych pokojach, uczniowie jako avatary mogli zapoznać się z ofertą firm niemieckich skierowaną do przyszłych absolwentów szkół o profilu zawodowym, wypróbować materiały do nauki słownictwa za pomocą Merge Cubes z rozszerzoną rzeczywistością, dowiedzieć się o najskuteczniejszych metodach na naukę języka obcego, czy poznać ranking uczelni w Niemczech oraz o zasadach studiowania na tychże uczelniach. Dodatkowo finalista Europejskiej Olimpiady Zawodowej podzielił się z uczestnikami wydarzenia swoją drogą do Euroskills, czyli finału olimpiady. Na zakończenie konferencji uczniowie zatańczyli w wirtualnej dyskotece.