Nie ma wątpliwości, że każdy chrześcijanin, a tym bardziej Polak nosi w sercu datę 16.10.1978 roku, kiedy to kard. Karol Wojtyła zostaje wybrany papieżem. Wielka wdzięczność Panu Bogu za Tego Niesamowitego Człowieka pozostanie w naszej pamięci na zawsze. Wyrazem tej pamięci jest przeżywanie ze wzruszeniem kolejnych rocznic. W tym roku przypada 43 rocznica wyboru Ojca Świętego Jana Pawła II na Stolicę Piotrową. Zapewne w wielu miejscach na świecie, a szczególnie w Polsce w miesiącu Październiku, odbywają się różne spotkania modlitewne, koncerty, akademie szkolne, sympozja poświęcone ku pamięci Wielkiego Papieża Jana Pawła II. Mimo że odszedł od nas do Domu Ojca, to jednak nie zostawił nas sierotami, nadal pozostaje wśród nas i zachęca wszystkich do modlitwy, i do dobrego życia. Ta rocznica zapisała się także w naszej społeczności w ZS w Jeżowem. W organizację tego wydarzenia włączyli się nasi uczniowie, którzy włożyli wiele serca w przygotowanie spektaklu i z wielkim zapałem go zaprezentowali, dzięki którym wszyscy uczniowie i nauczyciele mieli okazję na nowo przeżyć najważniejsze chwile z życia Jana Pawła II. Tan dzień znowu potwierdził, że św. Jan Paweł II jest dla nas autorytetem, że potrafimy być jednomyślni, że potrafimy o Nim pamiętać.