W dniu 30 września 2021 r. uczniowie naszej szkoły wzięli udział w grze terenowej „Niepodległa w sercach, Konstytucja marcowa”. Gra została zrealizowana w ramach projektu „Niepodległa blisko nas” realizowanego przez Stowarzyszenie „Niżańskie Centrum Rozwoju” dofinansowanego ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022 w ramach Programu Dotacyjnego „Niepodległa” oraz środków Powiatu Niżańskiego. Celem gry było przypomnienie oraz promowanie i propagowanie wiedzy o najważniejszych wydarzeniach związanych z odzyskaniem przez Polskę niepodległości oraz o uchwaleniu konstytucji w dniu 17 marca zwanej potocznie „marcową” również na naszym terenie, wśród młodzieży i dorosłych. Wydarzenie polegało na organizacji i przeprowadzeniu gry edukacyjnej, w której dwuosobowe zespoły uczniowskie wykonywały zadania związane tematycznie z odzyskaniem niepodległości Polski, pierwszymi latami jej funkcjonowania, a zwłaszcza uchwaleniem konstytucji zwanej marcową w dniu 17 marca 1921. W tym roku przypada 100 rocznica uchwalenia konstytucji marcowej więc gra jest powiązana tematycznie również z tą rocznicą. Centrum gry zostało „Biuro Marszałka” zorganizowane w szkolnej klasie. Uczniowie brali udział w takich zadaniach jak: QUIZ na temat odzyskania niepodległości oraz konstytucji marcowej, szukaniem odpowiedzi zaszyfrowanej w kodach QR ukrytych w różnych miejscach na terenie szkoły, układaniem wierszy dla Niepodległej, rozpoznawania utworów muzycznych i obrazów patriotycznych oraz układaniem życzeń dla Niepodległej i zapisaniem ich w formie plakatu. W grze wzięło udział 23 uczniów, a 18 uczniów pełniło funkcję koordynatorów. Uczestnicy gry otrzymali pamiątkowe dyplomy i nagrody ufundowane przez Powiat Niżański. Nagrody dla uczestników gry wręczali: Starosta Niżański Robert Bednarz, Dyrektor Zespołu Szkół w Jeżowem im. ks. Stanisława Staszica Stanisław Haduch oraz Koordynator gry edukacyjnej Bogdan Sieńko.