Uczniowie naszej szkoły już od września będą uczyć się w nowych pracowniach, wyposażonych w najnowszej generacji sprzęt multimedialny. Nowoczesne pracownie: językowa i informatyczna, zostały wyposażone i dofinansowane przez Powiat Niżański, z środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, a całkowity koszt inwestycji wyniósł prawie 90000 zł. Dwie pracownie zostały wyposażone w najwyższej klasy komputery, dwa nauczycielskie komputery sterujące, ekrany interaktywne, wygodne meble, dodatkowo w pracowni językowej, każdy uczeń będzie mógł korzystać z własnego stanowiska wyposażonego w słuchawki i mikrofon. Nie ulega wątpliwości , że obecnie innowacyjne pracownie językowe czy informatyczne to konieczny warunek do zwiększenia efektywności nauczania, usprawnienia pracy indywidualnej uczniów, jak i pracy w grupach.