Kadra

Dyrektor, WF, przedmioty zawodowe budowlane
Aneta Tabian
główna księgowa
Dorota Błądek
WF, wychowawca IV T
Stanisława Chaber
geografia, podstawy przedsiębiorczości, przedmioty zawodowe budowlane i fryzjerskie, wychowawca II LO i II T
Jacek Chudzik
matematyka, informatyka, wychowawca III T