4 czerwca 2024 roku w auli Zespołu Szkół w Jeżowem odbył się finał XIII Podkarpackiego Konkursu Twórczości Literackiej „Gdy słowa dojrzewają”. Poeci i prozaicy ze szkół podstawowych w województwie otrzymali nagrody, wyróżnienia i nagrody specjalne, które przyznało jury w składzie: Ryszard Mścisz (przewodniczący jury i organizator Konkursu), Małgorzata Żurecka (ZLP Oddział w Rzeszowie – była prezes), Marta Gdula-Żukowicz (Stowarzyszenie Literackie „Witryna” w Stalowej Woli – także niegdyś jego prezes), Irena Czyżowska-Smusz i Anna Tomaka (polonistki Zespołu Szkół w Jeżowem). Konkursowi po raz kolejny patronowali Starosta Niżański Robert Bednarz, kwartalnik literacko-artystyczny „Fraza” w Rzeszowie, Związek Literatów Polskich Oddział w Rzeszowie i Stowarzyszenie Literackie „Witryna” w Stalowej Woli.

Kategoria poezji – nie po raz pierwszy – została zdominowana przez uczniów szkół stalowowolskich, zwłaszcza PSP nr 12. Podopieczne Mirosławy Pikuli zdobyły nagrodę pierwszą – Wiktoria Wotszel, dwie równorzędne nagrody drugie – Antonina Zielińska i Antonina Mrowiec – oraz dwie nagrody trzecie – Laura Gilar i Nikola Mozgawa. Równorzędną nagrodę pierwszą zdobyła także Martyna Wierzbicka ze stalowowolskiej PSP nr 3. Kategoria prozy nie została już tak zdominowana przez młodych twórców ze szkół stalowowolskich, ale i tutaj zdobyli oni znaczące laury. Antonina Mrowiec także w prozie zyskała uznanie jury, zdobyła bowiem w tej kategorii nagrodę I. Trzy równorzędne nagrody trzecie przypadły zaś podopiecznym pani mgr Ewy Wąsik z PSP nr w 3 w Stalowej Woli: Jagodzie Pityńskiej, Wiktorii Wermińskiej i Martynie Wierzbickiej. Równorzędną nagrodę pierwszą zdobyła także Weronika Stachyra z Zespołu Szkół w Przewrotnem, zaś dwie drugie nagrody Gabriela Wcisło z Zespołu Szkół im. Jana Pawła II Sióstr Prezentek w Rzeszowie oraz Andrzej Dechnik z PSP w Krzeszowie Górnym.

Warto docenić wszechstronność kilku szkolnych twórców, którzy zdobyli laury zarówno w kategorii poezji, jak i prozy. Poza Antoniną Mrowiec i Martyną Wierzbicką takie osiągnięcie mają na koncie wspomniani już Andrzej Dechnik i Wiktoria Wermińska oraz Magdalena Mierzwa z PSP w Krzeszowie. W konkursie Zespołu Szkół w Jeżowem nagrodzeni zostali także uczniowie szkół podstawowych z gminy Jeżowe: Anna Firlej z Jaty (wyróżnienie w kategorii prozy), Julia Kolano z Grobel i Amelia Chludzińska ze Starego Nartu (Nagroda Organizatora Konkursu – Ryszarda Mścisza).

Tegoroczny finał Konkursu – za sprawą dyrektora Samorządowej Szkoły Muzycznej I st. w Jeżowem, Marka Sękiela – obfitował także we wrażenia muzyczne. Właściwie to od występu uczniów tej szkoły: akordeonisty Marka Kiełba i grającej na instrumencie klawiszowym Kamili Kloc zaczął się konkursowy finał. Młodzi instrumentaliści zagrali znakomicie. Dwa ich muzyczne wejścia niewątpliwie bardzo uatrakcyjniły XIII Podkarpacki Konkurs Twórczości Literackiej.

Nie wszyscy jurorzy z różnych przyczyn byli w stanie przyjechać na finał Konkursu, pojawiła się jednak na nim aktualna prezes „Witryny” – Elżbieta Ferlejko. Był oczywiście, niezawodny od samego początku konkursu pod hasłem „Gdy słowa dojrzewają”, niżański starosta Robert Bednarz, który wypowiedział wiele ciepłych słów pod adresem jego uczestników, zwłaszcza laureatów, ich opiekunów, organizatorów i szkoły, która go od wielu lat organizuje.

Zaraz po muzycznym występie uczestnicy finału mogli wysłuchać fragmentów nagrodzonych tekstów bądź zestawów, które zaprezentowali uczniowie szkoły. Ryszard Mścisz przedstawił także fragmenty opracowania warsztatowego, uwag na temat konkursu, zgłoszonych tekstów, ich wartości, sposobów pracy nad swoim warsztatem twórczym.
W najważniejszej części uroczystości nastąpiło odczytanie protokołu i wręczenie nagród specjalnych, wyróżnień w kategorii prozy, poezji, potem zaś nagród trzecich, drugich i pierwszych w obu kategoriach. Starosta Robert Bednarz, dyrektor Stanisław Haduch i prezes „Witryny” Elżbieta Ferlejko, wręczali dyplomy i nagrody rzeczowe dla kolejnych grup nagrodzonych.

Wszystkim laureatom naszego konkursu serdecznie gratulujemy!