Uczniowie ZS w Jeżowem mogą już korzystać z nowej pracowni fotograficznej w ramach kształcenia na kierunku Technik Fotografii i Multimediów. Inicjatywa ta stała się możliwa dzięki hojności oraz wsparciu Powiatu Nizińskiego, który przekazał szkole znaczące środki finansowe na zakup potrzebnego sprzętu. Część środków pochodziła z rezerwy subwencji w roku 2023 z tytułu dofinansowania w zakresie wyposażenia w pomoce dydaktyczne pracowni dla nowo powstałych kierunków kształcenia.

Nowo powstała pracownia staje się miejscem, gdzie uczniowie odkrywają świat fotografii, zgłębiają techniki zdjęć, a także uczą się obsługi profesjonalnego sprzętu. Wyposażenie pracowni obejmuje między innymi: aparaty fotograficzne, wraz z osprzętem, oświetlenie studyjne, statywy, ekrany, co pozwala na pełen zakres eksperymentów i projektów. Całkowity koszt zakupionego sprzętu to kwota ok. 38 tys. zł.

Wierzymy, że pracownia ta stanie się miejscem inspirującym dla uczniów, którzy marzą o karierze w dziedzinie fotografii, mediów czy sztuki. Dzięki nowym możliwościom edukacyjnym nasi uczniowie zyskują szansę na rozwinięcie swoich talentów, a także zdobycie praktycznych umiejętności, które przydadzą im się w przyszłości.

Oprócz rozwijania umiejętności technicznych, nowa pracownia będzie również platformą dla kreatywności i indywidualnych wyrażeń uczniów. Planujemy organizować konkursy fotograficzne, wystawy prac, a także zapraszać do współpracy lokalnych artystów i profesjonalistów z branży fotograficznej. To otwiera przed naszymi uczniami drzwi do rzeczywistego świata sztuki i zawodu fotografa.