Uczniowie klas IV T i III LO uczestniczyli w warsztatach zorganizowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie, w ramach których skorzystali z oferty przygotowanej w projekcie „Widzę siebie w tym zawodzie”. Nowoczesne technologie w poradnictwie zawodowym.

Dzięki wykorzystaniu wirtualnej rzeczywistości (VR) uczniowie mogli samodzielnie wykonywać czynności charakterystyczne dla danego zawodu, mogli wcielić się w daną pracę, zmierzyć się z wyzwaniami zawodu w atrakcyjny i niezwykle angażujący sposób.

Nowatorskie przedsięwzięcie jakim jest wykorzystywanie nowoczesnych technologii we wspieraniu młodych ludzi wchodzących na rynek pracy spotkało się z dużym zainteresowaniem.