Z okazji Światowego Dnia Poezji oraz trwającego w Zespole Szkół w Jeżowem Tygodnia Wiosny, 22marca 2023roku w auli szkolnej odbyło się spotkanie z poetą Ryszardem Mściszem. Pan Ryszard to krytyk literacki, publicysta, satyryk, poeta, nauczyciel w Zespole Szkół w Jeżowem. Tu właśnie ponad 35 lat pracował jako polonista, obecnie jest na emeryturze .Od 2002 r. był opiekunem gazetki szkolnej „Post Scriptum”, będącej jedną z najlepszych w kraju, prowadził także warsztaty literackie, a jego uczniowie odnosili sukcesy na skalę wojewódzką i ogólnopolską . Ryszard Mścisz jest autorem 8 tomików poetyckich.
Spotkanie przebiegało w bardzo miłej atmosferze. Pan Dyrektor Stanisław Haduch powitał Gościa oraz wszystkich zgromadzonych w szkolnej auli, a szczególnie miło było gościć uczniów klas 8 Szkoły Podstawowej w Jeżowem – Centrum z Panią Dyrektor Katarzyna Sudoł na czele. Uczniowie recytowali wiersze poety oraz sam Ryszard Mścisz opowiadał o sobie i swojej twórczości , recytował oraz chętnie i ciekawie odpowiadał na zadawane przez publiczność pytania. Na koniec uroczystości wręczono nagrody dla laureatów szkolnych konkursów w ramach realizowanego w szkole projektu „Mistrzyni Szymborska”. Warto podkreślić zaangażowanie i udział w tym spotkaniu uczniów naszej szkoły: Prowadzący – Oliwia Pietrońska (IVLO) i Jakub Guz(IVTP), recytacja – Kinga Borek(IILO), Konrad Bednarz(IVTP), Bartłomiej Wilk (IVTP), śpiew i recytacja – Wiktoria Kozara (IIILO).