W piątek 10 marca odbyło się spotkanie klas maturalnych z przedstawicielem Wojewódzkiego Urzędu Pracy. Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie już od lat świadczy bezpłatne usługi poradnictwa zawodowego skierowane do ostatnich klas szkół średnich naszego regionu. W czasie spotkania z doradcą zawodowym panem Grzegorzem Kidą poruszone zostały dwa ważne tematy, które uczniowie wybrali wcześniej w ankiecie. Pierwszy temat dotyczył mobilności na europejskim rynku pracy. Uczniowie otrzymali informacje jak bezpiecznie poszukiwać pracy za granicą, w jaki sposób należy przygotować się do wyjazdu, poruszony został również temat usług jakie świadczy EURES – Europejskie Służby Zatrudnienia. Drugi temat bardzo ważny i aktualny w obliczu zbliżającego się egzaminu maturalnego to metody i techniki kontroli stresu. Uczniowie zapoznani zostali z pojęciem stresu, omówione zostały jego przyczyny a także przybliżone zostały strategie radzenia sobie z nim.