W dniu 03.02.2023 r. w Zespole Szkół im. ks. Stanisława Staszica w Jeżowem odbyło się podsumowanie projektu „Tu mieszkam, Tu zmieniam”, realizowanego w okresie od stycznia 2022 r. do stycznia 2023r.

Projekt w całości realizowany przez Stowarzyszenie „Niżańskie Centrum Rozwoju” z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię
w ramach Funduszy EOG.

Do działań zrealizowanych w ramach projektu w Zespole Szkół w Jeżowem angażowali się w formie wolontariatu uczniowie technikum budowlanego, technikum usług fryzjerskich oraz liceum ogólnokształcącego.

Łącznie w różnych działaniach uczestniczyło około 30 wolontariuszy. Była to dla nich okazja poszerzenia swojej wiedzy, rozwijania umiejętności, integracji z lokalną społecznością oraz zdobycia doświadczenia współpracy w zespole.

W ramach tego projektu zostały zrealizowane następujące działania:

 • Wsparcie na starcie - zajęcia wprowadzające do wolontariatu

 • Nowoczesne budownictwo pasywne i energooszczędne

 • Warsztaty z animacji

 • Konferencja z udziałem psychologa dot. radzenia sobie ze stresem i sytuacjami trudnymi

 • Młodzi maja głos!- spotkanie z prawnikiem i psychologiem i konferencja dot. uczestnictwa
  w życiu publicznym

 • Cykl wyjazdów do DPS: uczennice technikum fryzjerskiego – wolontariuszki obsługują podopiecznych

 • Nowoczesny Szkolny Salon Urody – prezentacja umiejętności fryzjerskich w ramcah Dnia Kobiet i Dnia Matki dla wszystkich chętnych

 • Młodzi budowlańcy chętnie pomogą: uczniowie technikum budowlanego - wolontariusze wykonują proste prace dla osób starszych i samotnych

 • Zbiórka żywności dla Banku Żywności

 • Moi mali przyjaciele – akcja czytania bajek i zabaw młodzieży z przedszkolakami

 • Młodzieżowa Rada Gminy - młodzież prowadzi konsultacje z władzami Gminy