"Pan Jezus drży w kolebce wśród zimy urodzony

Czuwa trwożnie nad dzieciątkiem tłum aniołów schylony(...)

A z zewnątrz na mróz ku gwiazdom u góry płynie ciepłych oddechów słup białopióry...

Szepty litościwe, płacz urywany

Lulajże, lulaj, Jezuniu kochany...

K. Iłłakowiczówna, Pastorałka

 

 

Zapach choinki, świątecznych potraw, uroczyście nakryty stół, miłość i ciepło w oczach najbliższych – to obrazy nieodłącznie związane ze świętem Bożego Narodzenia, podkreślające jego niezwykłość, tworzące wspomnienia. 22 grudnia 2022 roku uczniowie Zespołu Szkół im. ks. Stanisława Staszica w Jeżowem wzięli udział w uroczystościach upamiętniających zbliżające się święta Bożego Narodzenia. Spotkanie rozpoczął uczeń klasy czwartej technikum Jakub Kruk, który zgodnie z tradycją przeczytał fragmenty Ewangelii według świętego Łukasza. Następnie ksiądz Witold Koba przedstawił krótką refleksję dotyczącą religijnej oraz duchowej istoty nadchodzących dni. Część wokalno-artystyczną zaprezentowali uczniowie klasy pierwszej liceum i technikum, którzy przypomnieli symbole, zwyczaje i tradycje bożonarodzeniowe kultywowane w naszej kulturze oraz najpiękniejsze polskie kolędy i pastorałki. Świąteczne spotkanie zakończył dyrektor Zespołu Szkół Stanisław Haduch składając wszystkim uczniom, nauczycielom i pracownikom życzenia : "Zdrowia, pomyślności oraz realizacji wszystkich zamierzeń w Nowym Roku".