W grudniu 2022 r. Zespół Szkół w Jeżowem uczestniczył w projekcie "Razem bezpieczniej na terenie powiatu niżańskiego – etap IV”, który 

został dofinansowany z „Rządowego Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2022 - 2024” 

W ramach projektu zostało zrealizowane szklenie z pierwszej pomocy przedmedycznej dla nauczycieli i pracowników Zespołu Szkół w Jeżowem oraz szkolenie z cyberbezpieczeństwa dla uczniów klas pierwszych. 

Został również zakupiony i zamontowany na budynku szkoły przenośny defibrylator AED, który może zostać wykorzystany w razie nagłego wypadku zatrzymania akcji serca.