Wyniki rekrutacji do Zespołu Szkół w Jeżowem (Liceum Ogólnokształcące i Technikum o profilu technik budownictwa i technik usług fryzjerskich) są dostępne w Sekretariacie szkoły w godzinach 9 – 14 lub pod nr tel. 158794328. Informujemy, że termin składania oryginałów dokumentów rekrutacyjnych (świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty) upływa 28.07.2022.