Tradycją naszej szkoły są spotkania z przedstawicielami banku. Dnia 24 marca 2022 roku gościły w naszej szkole Panie Małgorzata Surma – Dyrektor Nadsańskiego Banku Spółdzielczego Oddział w Jeżowem i Marta Wiatrowska. Przybyły na zaproszenie pani mgr Stanisławy Chaber, by spotkać się z młodzieżą klasy III LP i III T. W czasie prelekcji Panie przybliżyły naszym uczniom produkty bankowe (rachunki ROR, karty bankowe), zwróciły szczególną uwagę na zagadnienia związane z bezpiecznym posługiwaniem się kontem w Internecie, oraz o czyhających niebezpieczeństwach na nieświadomych użytkowników. Spotkanie przebiegało w sympatycznej atmosferze. Dziękujemy za cenne rady! Przedstawicielki banku zachęcały naszych uczniów do udziału w konkursie „Z historią do przyszłości” w ramach Jubileuszu 95-lecia działalności Nadsańskiego Banku Spółdzielczego, konkurs polega na wykonaniu pracy plastycznej nawiązującej do historii banku. Atrakcyjne nagrody czekają na chętnych.