Laureatki plebiscytu to uczenncie z największą ilością otrzymanych stypendiów w Zespole Szkół w Jeżowem. Ich osiągnięcia są naprawdę imponujące: Julia Maciążek - uczennica klasy IV Technikum. • Trzykrotna stypendystka Stypendium Prezesa Rady Ministrów: za rok szkolny 2018/2019, za rok szkolny 2019/2020 i rok szkolny 2020/2021. • Czterokrotna stypendystka Stypendium Starosty Niżańskiego. Kinga Laufer – uczennica klasy III Liceum Ogólnokształcącego. • Dwukrotna stypendystka Stypendium Prezesa Rady Ministrów: za rok szkolny 2019/2020 i rok szkolny 2020/2021 • Dwukrotna stypendystka Stypendium Starosty Niżańskiego. Dziewczyny w tym roku kończą szkołę, więc zachęcamy uczniów z młodszych klas do nauki, rozwijania swoich pasji i zainteresowań, a także do pracy na rzecz środowiska lokalnego. A może jest już ktoś, kto jest na najlepszej drodze, by wyrównać rekord Julii? Przypominamy , że • Stypendium Prezesa Rady Ministrów otrzymuje uczeń, który uzyskał promocję z wyróżnieniem, co najmniej bardzo dobrą ocenę klasyfikacyjną z zachowania uzyskując przy tym najwyższą średnią ocen w szkole. • Stypendium Starosty Niżańskiego otrzymują uczniowie osiągający średnią ocen ze wszystkich obowiązkowych przedmiotów na świadectwie powyżej 5,5; reprezentują z licznymi sukcesami powiat i województwo w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, konkretne osiągnięcia w działalności naukowej (patenty,wynalazki, publikacje naukowe), sukcesy w innych dziedzinach, które promują Powiat Niżański w kraju lub za granicą. Stypendium mogą otrzymać absolwenci szkół podstawowych z najwyższą średnią ocen.