Adopcja serca to objęcie patronatem, czyli adopcja na odległość oznacza moralne zobowiązanie ofiarodawcy do noszenia pomocy konkretnemu podopiecznemu - dziecku żyjącemu w Afryce. Kontakt z dzieckiem odbywa się przez misjonarki. Społeczność szkolna Zespołu Szkół w Jeżowem już od kilku lat kontynuuje to dzieło i cieszymy się, że dzięki naszemu wsparciu VONINOLIVA może nadal uczęszczać do szkoły i realizować naukę w kolejnych klasach.