Spotkanie z wychowawcami poszczególnych klas we wtorek 14.09.2021

wywiadowka banner

Klasa

nr sali

godzina

wychowawca

Klasy 1

6

16:30

mgr A. Kołodziej

Klasy 2

3

16:30

mgr I. Smusz-Czyżowska

Klasa 3 LP

Aula

16:30

mgr E. Łagocka-Mękal

Klasa 3 TP

1

16:30

mgr M. Kossak-Dec

Klasa 3 LO

4

16:30

mgr S. Chaber

Klasa 3 T

4

17:00

mgr S. Chaber

Klasa 4 T

5

16:30

mgr inż. J. Chudzik

Prosimy o zachowanie reżimu sanitarnego na terenie szkoły.